FFP 3 mascareta 1 unitat.

Mascareta FFP 3 color blanc, 1 unitat. Filtració superior al 98 %.

2.50
Productes Covid
Blanc

Mascareta FFP 3 . Les mascaretes FFP3 filtren el 98 % de particules de l'aire segons la norma europea EN143 ( filtres contra particules) i EN149 ( mascareta autofiltrant contra particules). Aquestes mascaretes tenen la certificació europea (EN 149+A1:2009 Module B, clase FFP3 NR).