Voltatermic

Pegats de calor sense medicaments.

2 pegats4 pegats
PapallonaRectangular

Voltatermic són pegats de calor inodors i autoadhesius dissenyats per donar calor, que penetra profundament, reduint i alleugerant el dolor i la tensió muscular durant tot el dia. Proporcionen 8 hores continuades de calor que beneficia de manera eficaç el malestar muscular.

El seu funcionament es basa en el fet que el calor aplicat damunt dels músculs produeix l’augment del flux sanguini  a la zona aplicada, redueix el dolor, permet la relaxació muscular i possibilita una milloria i acceleració de la recuperació de l’àrea afectada.

El pegats de calor no contenen medicaments.