Boiron Oscillococcinum 30 unidosi

Tractament homeopàtic dels estats gripals.

31.10
Apartats
  • Naturopatía - Boiron
Format
  • 6 unidosi
  • 30 unidosi

Medicament homeopàtic utilitzat tradicionalment en el tractament simptomàtic dels estats gripals com durant el període d'exposició gripal. OSCILLOCOCCINUM es presenta en envàs unidosi d'1 gram de glòbuls en capsa de 6 o de 30 unidosi.

El contingut complet d'un envàs unidosi es correspon a una presa.

La posología varía segons el moment en què s'intervé:

Durant el període d'exposició gripal: Prendre un envàs unidosi a la setmana.

Al inici de l'estat gripal: Prendre un envàs unidosi al més aviat possible quan apareguin els primers  símptomes. Sí cal, repetir la presa cada 6 hores, 2 o 3 vegades.

En un estat gripal declarat: Prendre un envàs unidosi al matí i  un altre a la nit durant 3 dies.

Buidar directament el contingut sencer d'un envàs unidosi sota la llengua mantenint fins a la seva disolució.

OSCILLOCOCCINUM s'absorbeix por vía sublingual.